Szkoła

Zapisy do szkoły

rodzeństwa obecnych uczniów szkoły na rok 2024/25

Ze względu na dużą liczbę chętnych pragnących posłać swoje dzieci do naszej szkoły, a zarazem ograniczoną liczbę miejsc w szkole, w nowym roku szkolnym możemy zaoferować naukę wyłącznie dzieciom urodzonym między 1 września 2020 a 31 sierpnia 2021 (PRZEDSZKOLE) oraz 1 września 2019 a 31 sierpnia 2020 (ZERÓWKA).

Rodziców zainteresowanych rejestracją dziecka w klasach: 1 – A2 odsyłam do punktu: Informacje dotyczące przyjęcia nowych dzieci, gdzie znajdą więcej informacji na temat zapisów na listę oczekujących.

Terminy składania podań (wyłącznie dla rodzeństwa obecnych uczniów szkoły)

24.02.2024 i 02.03.2024
Szkoła nie przyjmuje drogą elektroniczną (internetową) zgłoszenia od rodzin, których dzieci uczą się obecnie w szkole.

Zainteresowani rodzice zobowiązani są dokonać opłaty za pierwsze półrocze nauki zapisywanego dziecka oraz przyjść do szkoły w wyżej wymienionych terminach na rozmowę, przynosząc potwierdzenie wpłaty oraz wypełnioną Kartę Rejestracyjną wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w punkcie 2.

Karta rejestracyjna

Karty Rejestracyjne (do pobrania tutaj) należy złożyć osobiście, u członka zarządu odpowiedzialnego za zapisy, przy recepcji szkolnej w godzinach od 9:15 do 12:00 wraz z:
 • listem motywacyjnym,
 • dowodem opłaty za pierwsze półrocze (wyłącznie do wglądu),
 • dokumentem tożsamości dziecka z podaną datą urodzenia (paszport, dowód osobisty itp.),
 • dokumentem z aktualnym adresem zamieszkania, np. rachunek za gaz, wodę, elektryczność, telefon lub wyciąg z konta bankowego (bank statement) itp, nie starszym niż 3 miesiące

Warunki przyjęcia

Przy naborze rodzeństwa będziemy brali pod uwagę:
 • opłaty za szkołę (uiszczenie opłaty nie gwarantuje miejsca w szkole i opłaty za czesne dla dzieci, które nie otrzymały miejsca, będą zwrócone przed końcem lipca).
 • ilość dyżurów szkolnych wypełnionych przez rodziców.
 • obecność rodziców na wywiadówce i Walnym Zebraniu szkoły.
Zwracamy uwagę, że:
 • w przypadku rezygnacji z podjęcia nauki w szkole do dnia 31 sierpnia, szkoła potrąca kwotę £50.
 • w przypadku rezygnacji z nauki w szkole, po rozpoczęciu roku szkolnego, szkoła nie dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty.
 • rodzice każdego dziecka mają obowiązek pełnienia 2 dyżurów w ciągu każdego półrocza nauki (4 dyżury na rok szkolny). W przypadku braku możliwości pełnienia dyżuru należy uiścić opłatę w wysokości £30 za dyżur, która pokrywa koszt zastępstwa. Kwota ta będzie doliczana do opłat za szkołę po zakończeniu danego semestru.
 

Wyniki rekrutacji rodzeństwa zostaną przesłane drogą elektroniczną, na podany adres e-mail, najpóźniej do 31 maja 2024 roku.


Opłaty

Opłaty należy dokonać bezpośrednio na konto bankowe szkoły przelewem z konta osobistego (online banking) lub gotówką, albo czekiem w Banku Lloyds:
Account Name (Nazwa Konta): Polish School Putney
Sort Code (Numer Rozliczeniowy Banku): 30-94-77
Account Number (Numer Konta): 46551668

Uwaga: Przy dokonywaniu wpłat na konto bankowe szkoły konieczne jest wypełnienie pola “Reference”, aby było wiadomo, za kogo została dokonana dana opłata. Referencja (max. 18 liter) musi zawierać następujące dane:

 • Kod referencyjny zapisów: 2024-25 ………………. (Z25)
 • Kreska …………………………………………….. (-)
 • Nazwisko zapisywanego dziecka ……….. (pierwsze 10 liter)
 • Kreska …………………………………………….. (-)
 • Pierwsza litera imienia dziecka ………………. (1 litera)
 • Klasa, do której dziecko jest zapisywane ……………. (P lub 0)

Przykład poprawnie wypełnionej referencji: Z25-KOWALCZEWS-J-P(dla Janka Kowalczewskiego zapisywanego do przedszkola)