Szkoła

Opłaty

Opłata za rok szkolny pobierana jest w dwóch ratach:


 • za pierwsze półrocze – najpóźniej do drugiej soboty czerwca
 • za drugie półrocze – najpóźniej do drugiej soboty lutego

Opłata za semestr nauki

PIERWSZE DZIECKO: £165
DRUGIE DZIECKO: £145
TRZECIE DZIECKO: £70
CZWARTE DZIECKO: wolne od opłat

Przypominamy, że nie pobieramy opłat gotówką w szkole.

Przy zapisach nowych uczniów do pierwszej opłaty, składanej wraz z Kartą Rejestracyjną, doliczana jest dodatkowa opłata administracyjna w wysokości £10 od rodziny. Jest to opłata jednorazowa i niepodlegająca zwrotowi w przypadku nieprzyznania dziecku miejsca w szkole.

Dostępne formy płatności dla rodziców uczniów uczęszczających do szkoły

Bezpośrednio na konto bankowe szkoły:

 • przelewem z konta osobistego
 • online banking

Account Name (Nazwa Konta): Polish School Putney
Sort Code (Numer Rozliczeniowy Banku): 30-94-77
Account Number (Numer Konta): 46551668

Uwaga: Przy dokonywaniu wpłat na konto bankowe szkoły konieczne jest wypełnienie pola “Reference”, aby było wiadomo za kogo została dokonana dana opłata. Referencja (max. 18 liter) musi zawierać następujące dane:

  • Nazwisko najstarszego dziecka ………………. (pierwsze 12 liter)
  • Kreska …………………………………………….. (-)
   Pierwsza litera imienia dziecka ………………. (1 litera)
  • Kreska …………………………………………….. (-)
  • Klasa dziecka w opłacanym półroczu ……….. (np. 1A , 3B , GCSE A=10A)

  Przykład poprawnie wypełnionej referencji:  KOWALSKI-J-5A
  (dla Janka Kowalskiego z kl. Va)

Przypominamy o tym, że rodzice uczniów mają obowiązek regularnego dokonywania opłat za szkołę, w wyznaczonym terminie oraz w wysokości ustalonej przez Zarząd Szkoły.

Uczniowie, których rodzice nie dokonają opłaty w ustalonym i uprzednio ogłoszonym terminie administracyjnej, będą w konsekwencji skreśleni z listy uczniów szkoły.

W razie szczególnych wypadków proszę o kontakt ze skarbnikiem szkoły na adres mailowy:
skarbnik@mscpolishschoolwimbledon.com