Szkoła

Nasi partnerzy

Polska Macierz Szkolna​

Polska Macierz Szkolna jest organizacją charytatywną zarejestrowaną w Anglii i Walii, stowarzyszającą polskie szkoły uzupełniające oraz osoby zaangażowane w edukację w zakresie języka polskiego i polskiej kultury w Wielkiej Brytanii. Obecnie zrzesza ponad 130 polskich szkół sobotnich w Anglii, Irlandii Północnej i Szkocji. Oferuje wszechstronną pomoc wszystkim zaangażowanym w tworzenie i prowadzenie szkół.

Strona Polskiej Macierzy Szkolnej:  http://www.polskamacierz.org/

Stowarzyszenie Wspólnota Polska

Organizacja pozarządowa powołana w lutym 1990 roku

„Wspólnota Polska” jest stowarzyszeniem, które wspiera instytucje polonijne na całym świecie, w tym i naszą Polską Szkołę.

W imieniu Dyrekcji i Zarządu Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Londynie, pragniemy podziękować Kancelarii Premiera RP oraz Stowarzyszeniu Wspólnota Polska za udzielenie naszej szkole refundacji.  Podziękowania kierujemy również do Polskiej Macierzy Szkolnej, która współpracuje w realizacji tego projektu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej stowarzyszenia.

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nazwa zadania publicznego: „Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie bieżącej działalności szkół polonijnych w Londynie w latach 2022–2023”

Kwota dotacji:

80 000,00 w 2022r.

80 000,00 w 2023r.

Całkowita wartość zadania publicznego: 1 074 335,10 zł

Zadanie publiczne polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

Fundacja Wolność i Demokracja​

Dofinansowanie otrzymane z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach projektu Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w południowej Wielkiej Brytanii na rok 2022 wynosi 52 800 złotych.

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację w ramach projektu Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej Wielkiej Brytanii: w Szkocji i Londynie współfinansowanego ze środków pochodzących z Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Maksymiliana Kolbego w 2023 r. w wysokości 60 000 zł.
Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację w wysokości 60 000zł w ramach projektu Biało-Czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej Wielkiej Brytanii: W Szkocji i Londynie współfinansowanego ze środków pochodzących z Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Maksymiliana Kolbego ze środków Ministerstwa Edukacji na rok 2024.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej​

Pragniemy podziękować Kancelarii Senatu RP oraz Stowarzyszeniu “Wspólnota Polska” za udzielenie naszej szkole w 2018r.  refundacji w ramach projektu “WSPARCIE OŚWIATY POLONIJNEJ NA PIĘCIU KONTYNENTACH”

Polecamy link ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi dotacji naszej szkoły w 2018r.: http://polskaszkolaputney.com/wsparcie-oswiaty-polonijnej-na-pieciu-kontynentach

Strona SENATU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ: https://www.senat.gov.pl 

Strona Polskiej Macierzy Szkolnej:  http://www.polskamacierz.org/

Ministerstwo Spraw Zagranicznych​

MSZ reprezentuje i chroni interesy Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli za granicą

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspiera Ministra Spraw Zagranicznych w wykonywaniu jego zadań.
Ministrowi Spraw Zagranicznych w pracy pomagają jego zastępcy czyli wiceministrowie, dyrektorzy oraz
wielu pracowników.

Do zadań Ministra Spraw Zagranicznych należy na przykład:

– reprezentowanie i ochrona interesów Polski i jej obywateli, czyli dyplomacja;
– utrzymywanie dobrych stosunków Polski z innymi państwami oraz organizacjami międzynarodowymi;
– współpraca z Polakami mieszkającymi za granicą.

Polska Macierz Szkolna​

Polska Macierz Szkolna jest organizacją charytatywną zarejestrowaną w Anglii i Walii, stowarzyszającą polskie szkoły uzupełniające oraz osoby zaangażowane w edukację w zakresie języka polskiego i polskiej kultury w Wielkiej Brytanii. Obecnie zrzesza ponad 130 polskich szkół sobotnich w Anglii, Irlandii Północnej i Szkocji. Oferuje wszechstronną pomoc wszystkim zaangażowanym w tworzenie i prowadzenie szkół.

Strona Polskiej Macierzy Szkolnej:  http://www.polskamacierz.org/

Stowarzyszenie Wspólnota Polska​

Organizacja pozarządowa powołana w lutym 1990 roku

„Wspólnota Polska” jest stowarzyszeniem, które wspiera instytucje polonijne na całym świecie, w tym i naszą Polską Szkołę. W imieniu Dyrekcji i Zarządu Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Londynie, pragniemy podziękować Kancelarii Premiera RP oraz Stowarzyszeniu Wspólnota Polska za udzielenie naszej szkole refundacji.  Podziękowania kierujemy również do Polskiej Macierzy Szkolnej, która współpracuje w realizacji tego projektu.

Więcej informacji o stowarzyszeniu można znaleźć na stronie internetowej  www.stowarzyszenie.wspolnotapolska.org.pl

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nazwa zadania publicznego: „Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie bieżącej działalności szkół polonijnych w Londynie w latach 2022–2023”

Kwota dotacji:

80 000,00 w 2022r.

80 000,00 w 2023r.

Całkowita wartość zadania publicznego: 1 074 335,10 zł

Zadanie publiczne  polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej​

Pragniemy podziękować Kancelarii Senatu RP oraz Stowarzyszeniu “Wspólnota Polska” za udzielenie naszej szkole w 2018r.  refundacji w ramach projektu “WSPARCIE OŚWIATY POLONIJNEJ NA PIĘCIU KONTYNENTACH”

Polecamy link ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi dotacji naszej szkoły w 2018r.: http://polskaszkolaputney.com/wsparcie-oswiaty-polonijnej-na-pieciu-kontynentach

Strona SENATU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ: https://www.senat.gov.pl 

Strona Polskiej Macierzy Szkolnej:  http://www.polskamacierz.org/

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

MSZ reprezentuje i chroni interesy Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli za granicą

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspiera Ministra Spraw Zagranicznych w wykonywaniu jego zadań.
Ministrowi Spraw Zagranicznych w pracy pomagają jego zastępcy czyli wiceministrowie, dyrektorzy oraz
wielu pracowników.

Do zadań Ministra Spraw Zagranicznych należy na przykład:

– reprezentowanie i ochrona interesów Polski i jej obywateli, czyli dyplomacja;
– utrzymywanie dobrych stosunków Polski z innymi państwami oraz organizacjami międzynarodowymi;
– współpraca z Polakami mieszkającymi za granicą