Szkoła

Legitymacje na rok szkolny 2023/24

Drodzy Państwo,
 
Jak co roku, we wrześniu prowadzimy zbiórkę wniosków o wydanie/przedłużenie legitymacji szkolnych.
 
Drodzy Państwo, w świetle zmian przepisów o dofinansowaniu, legitymację stały się niezwykle ważnym narzędziem w naszej pracy pozyskiwania dodatkowych środków na wsparcie działalności szkoły. Od dwóch lat, wiele organizacji w Polsce korzysta z rejestru wydanych legitymacji szkolnych, jako potwierdzenia ilości uczniów w polskich szkołach polonijnych. Liczba wydanych/przedłużonych przez konsulat legitymacji jest więc bezpośrednim indykatorem tego, o jaki rodzaj dotacji możemy się ubiegać, i w jakich wysokościach.
 
Dotacje pozyskane przez szkołę wykorzystywane są do opłat za teatr, książki, nagrody i wycieczki. Są one integralną częścią naszej działalności i pomagają nam odciążyć Państwa od dodatkowych opłat, dlatego jest to niezwykle ważne, aby KAŻDY UCZEŃ naszej szkoły w wieku 6-18 lat posiadał taką legitymację.
Wnioski o przedłużenie ważności/wydanie nowych legitymacji szkolnych będą zbierane do końca września.
 
Prosimy o wydrukowanie i poprawne wypełnienie wniosku i przekazanie go nauczycielowi klasy, do której uczęszcza Państwa dziecko. W przypadku rodzin wielodzietnych każdy wniosek proszę złożyć indywidualnie, aby nauczyciele mieli możliwość sprawdzenia, które wnioski jeszcze nie wpłynęły. W przypadku wniosków o przedłużenie, konieczne jest dołączenie legitymacji do wniosku.
 
Wnioski będą przekazane do konsulatu, który po ich sprawdzeniu, przedłuży/ wyda legitymację na obecny rok szkolny 2023/24.
Legitymację przysługują uczniom, którzy ukończyli 6 lat, a nie przekroczyli 18.
 
Więcej informacji dotyczących legitymacji, znajdą Państwo tutaj.
 
Z poważaniem
Dorota Lewis
Prezes Zarządu