Szkoła

Dlaczego dyżury?

Szkoła, będąc instytucją publiczną, ma prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa oraz należytej opieki dzieciom podczas zajęć szkolnych. W wypełnieniu tego obowiązku Szkoła polega na zaangażowaniu Rodziców/Opiekunów naszych uczniów. Dzięki sumiennemu wykonywaniu swoich obowiązków dyżurni dbają o sprawny i skuteczny przebieg zajęć w naszej szkole. Każda rodzina ma obowiązek wykonania 2 dyżurów rocznie – jeden w pierwszym i jeden w drugim semestrze. Aby zapewnić pełną obsługę klas, bezpieczeństwo naszych uczniów i sprawną organizację dnia, musimy mieć pewność, iż każdy z tych dyżurów zostanie wykonany, dlatego też Szkoła będzie konsekwentnie monitorować obecność na dyżurach.

Jak wygląda dyżur?

Dyżur trwa od 8:45 – 12:45
Rodzice dyżurujący mają obowiązek przybycia do recepcji szkoły (główne wejście The Downs) o godz. 8:45 celem przydzielenia funkcji i zapoznania się ze swoimi obowiązkami oraz zasadami dyżuru. Prosimy, aby – w miarę możliwości – rodzice nie przyprowadzali ze sobą na dyżury małych dzieci, którym nie możemy niestety pozwolić na przebywanie na terenie szkoły. Każdy z dyżurujących rodziców ma obowiązek zapoznać się z procedurą alarmu pożarowego. Wszyscy dyżurni zobowiązani są do nałożenia rozdanych im kamizelek służbowych, jak również do pozostawania na przydzielonych im miejscach obserwacji, nie tylko w czasie przerw, ale także podczas całego trwania zajęć lekcyjnych, tzn. w godz. od 9:00 do 12:30.

Nie mogę wykonać dyżuru – co zrobić?

Obowiązkiem rodziców jest dopilnowanie daty dyżuru oraz zorganizowanie zastępstwa w razie potrzeby. W przypadku konieczności zmiany daty dyżuru kierownik dyżurów musi zostać o tym poinformowany nie później niż w czwartek do godziny 20:00. Pozwoli to nam zorganizować zastępstwo bez konieczności ponoszenia przez Państwa kosztów.

Osoby, które z góry wiedzą, iż nie będą mogły wykonywać dyżurów, mają możliwość wykupienia zastępstwa z góry. Koszt takiego zastępstwa to £30 za każdy dyżur, a opłaty można dokonać za pomocą przelewu na konto opłat za szkołę (kod banku (sort code) 30‑94‑77, nr konta 46551668) z dopiskiem: „Dyżur zastępstwo” i nazwisko dziecka.

Konsekwencje niewykonania dyżuru

W przypadku niewykonania dyżuru pobierana będzie kara w wysokości £50 funtów za KAŻDY niewykonany dyżur. Karę należy uregulować w ciągu 14 dni od niewykonania dyżuru (na konto opłat za szkołę: kod banku (sort code) 30-94-77, nr konta 46551668), a jej niewniesienie spowoduje zawieszenie Państwa dziecka/dzieci w  obowiązkach ucznia do czasu jej wniesienia. W przypadku nieotrzymania wpłaty, po okresie 4 tygodni Państwa dziecko zostanie usunięte/dzieci zostaną usunięte z listy uczniów.

Spóźnienie powyżej 15 minut (tj. przybycie na dyżur o 9, a nie 8:45) jest równoznaczne z niewykonaniem dyżuru i również podlega karze  £50.

Kara za niewykonany dyżur będzie przeznaczana na poczet kosztu zastępstwa (£30) oraz potrzeby administracji szkoły (£20).

Kontakt

W sprawach związanych z dyżurami lub dotyczących pierwszej pomocy medycznej kontakt z Panią Anną Karaśkiewicz na szkolny numer telefonu: 07973 301 638

Jak zapisać się na dyżur

Na dyżury można zapisać się za pomocą formularza na naszej stronie (lub poniższego kodu QR, który przeniesie Państwa bezpośrednio do formularza zapisów).
W formularzu należy wpisać kod ID rodziny, wraz z imieniem, nazwiskiem i adresem e-mail, podanym przez Państwa przy rejestracji do szkoły. Kod ID rodziny otrzymają Państwo wraz z potwierdzeniem miejsca w szkole. W razie problemów z jego otrzymaniem, prosimy o kontakt z administratorem Szkoły.

Jak wypełnić formularz

1. Wybierz daty

W pierwszym rzędzie formularza wybierz datę dyżuru w każdym z semestrów. System nie pozwoli Państwu wysłać rejestracji, jeśli daty w obu semestrach nie zostaną wybrane. UWAGA: Na każdy sobotni dyżur potrzebujemy 20 dyżurnych. Jeśli któraś z sobót jest podświetlona na różowo, oznacza to, iż albo jest to dzień wolny od zajęć, albo wszystkie miejsca na ten dzień zostały już zarezerwowane.

2. Wypełnij swoje dane

W kolejnych polach formularza należy wpisać: ID Rodziny, imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu.

3. Zatwierdź

Zaznacz okienko w reCaptcha i kliknij „Zarezerwuj”, aby przesłać formularz do administracji szkoły. Jednocześnie, na adres e-mail podany w formularzu wysłana zostanie wiadomość potwierdzająca wybrane daty.

Uwaga!

Jeśli po zatwierdzeniu na górze formularza pojawi się czerwony napis lub nie otrzymaliście Państwo potwierdzenia zapisu mailem, oznacza to, że zapis nie został wykonany prawidłowo i należy proces powtórzyć.