Szkoła

Dyżury

Każda rodzina, której dziecko lub dzieci uczęszczają do naszej szkoły, ma obowiązek pełnienia dwóch dyżurów w ciągu każdego roku szkolnego. Aby zapewnić co sobotę porządek i bezpieczeństwo naszym uczniom jak również jest to wspaniała możliwość do zapoznania się z życiem szkoły.

Dlatego też obowiązkiem każdego rodzica jest zapisanie się na 2 dyżury w roku szkolnym, po jednym w każdym semestrze, wypełniając formularz online dostępny tutaj. W razie problemów prosimy o kontakt z Panią Anną Karaśkiewicz, główną dyżurną, która jest odpowiedzialna za organizację dyżurów.

W DNIU DYŻURU

Rodzice dyżurujący będą mieli obowiązek przybycia do recepcji szkoły (główne wejście The Downs) o godz. 8:40 celem przydzielenia funkcji i aby zapoznać się ze swoimi obowiązkami oraz zasadami dyżuru. Prosimy, aby rodzice nie przyprowadzali ze sobą na dyżury małych dzieci, którym nie możemy niestety pozwolić na przebywanie na terenie szkoły. Każdy z dyżurujących rodziców ma obowiązek zapoznać się z procedurą alarmu pożarowego.

Wszyscy dyżurni zobowiązani są do noszenia rozdanych im kamizelek służbowych, jak również, do pozostawania na przydzielonych im miejscach obserwacji, nie tylko w czasie przerw, ale także podczas całego trwania zajęć lekcyjnych, tzn. od godz: 9.00 – 12.30.

 
KONTAKT

W sprawach dotyczących dyżurów oraz pierwszej pomocy medycznej kontakt z Panią Anną Karaśkiewicz na szkolny numer telefonu: 07973 301 638

Uwaga: wyłącznie w piątki w godz. 19-21 oraz w soboty w godz. 9.15-12.15

 

WAŻNE

W przypadku trudności z wykonaniem dyżuru, zachęcamy rodziców do szukania zastępstwa. Rodzice, którzy nie są w stanie wypełnić obowiązku dyżuru, mogą albo zorganizować sobie sami zastępstwo, albo wnieść opłatę zastępczą w wysokości £30. 

Nieuiszczenie tej opłaty jest traktowane na równi z niepłatnościami za szkoł