Dane kontaktowe


Aktualne dane kontaktowe

Telefon szkolny, adres, adresy emailowe

Telefon szkolny: 07973 301 638

(Uwaga: telefon komórkowy jest czynny wyłącznie w czasie trwania zajęć szkolnych: sobota, godz. 9-12.30)
Email: W zależności od kwestii poruszanej w Państwa korespondencji prosimy o uważne kierowanie jej na odpowiedni adres z listy poniżej.

Adres szkoły:

Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Marii Skłodowskiej-Curie
Ursuline High School
The Downs, Wimbledon
London, SW20 8HG

 

DYREKTOR SZKOŁY – p. Maja Brodzińska:
dyrektor@mscpolishschoolwimbledon.com
Kontakt w sprawach programu nauczania, kwestiach edukacyjno-wychowaczych oraz dyscyplinarnych uczniów, naboru kadry pedagogicznej i naboru uczniów do szkoły (włącznie z zapytaniami o miejsca w szkole).

 

PREZES ZARZĄDU SZKOŁY – p. Dorota Lewis:
prezes@mscpolishschoolwimbledon.com
Kontakt z zarządem w sprawach dotyczących zarządzania i prowadzenia szkoły, statutu i regulaminu szkoły oraz składania uwag i sugestii.

 

SKARBNIK – p. Monika Zasadzińska:
skarbnik@mscpolishschoolwimbledon.com
Kontakt w sprawach finansowych tj. opłat za szkołę oraz zapomóg

 

BIBLIOTEKA – p. Agnieszka Atallah:
biblioteka@mscpolishschoolwimbledon.com

 

DYŻURY – p. Anna Karaśkiewicz:
wyłącznie na numer szkolnego telefonu komórkowego 07973 301 638

w piątki w godz. 19-21 i w soboty w godz. 9.15-12.15
Kontakt w sprawach dotyczących dyżurów oraz pierwszej pomocy medycznej.

 

ADMINISTRACJA ZAPISÓW UCZNIÓW DO SZKOŁY I AKTUALIZACJA BAZY DANYCH – p. Joanna Wiktorek:

admin@mscpolishschoolwimbledon.com
Aktualizacja i uzupełnienie danych osobowych uczniów i rodziców. Kontakt w sprawach dotyczących administracji poczty elektronicznej  m.in. problemy z otrzymywaniem korespondencji szkolnej.

zapisy@mscpolishschoolwimbledon.com
Kontakt w sprawach zapisów do szkoły.

 

RADA KOŁA RODZICIELSKIEGO – p. Katarzyna Stelmach‐Postigo, p. Dorota Trawińska:
rkr@mscpolishschoolwimbledon.com

 

AKTUALIZACJA STRONY INTERNETOWEJ – p. Dorota Zaborowska-Wawrzyniak:
webmaster@mscpolishschoolwimbledon.com

 

WEBMASTER – p. Dorota Zaborowska-Wawrzyniak:

webmaster@mscpolishschoolwimbledon.com – Kontakt w sprawach dotyczących portalu szkoły

 

ADMINISTRACJA  IT – p. Radosław Gotkowicz:

it.support@mscpolishschoolwimbledon.com